13 aug, 2018 Sofielund

Fastighetsägare Sofielund välkomnar Gustaf Grapengiesser

Fastighetsbolaget FHE Fastighets AB som äger Rasmusgatan 28 är sålt. FHE Fastighets AB fortsätter som medlem och vi hälsar nya ägaren till bolaget Gustaf Grapengiesser välkommen till föreningen.