07 dec, 2021 Möllevången Sofielund

Medlems­porträtt: Frida Lind, fastig­hets­chef på MKB:

Frida Lind är nytillträdd fastighetschef på MKB med ansvar för företagets fastigheter i bland annat Sofielund och Rosengård.

– Boende­inflytade är mycket viktigt

Man kan lugnt säga att Frida Lind har kunnat följa MKB:s utveckling inifrån under flera år. Hon började som sommarjobbare för tretton år sedan och därefter har hon haft lite olika roller inom bolaget. Nu har hon börjat som fastighetschef för bland annat Sofielund och Möllevången.

– Jag gillar min strategiska roll. Där får jag jobba långsiktigt och möta både personal och kunder, säger hon.

I maj fick Frida Lind jobbet som en av tre fastighetschefer i Malmös kommunala fastighetsbolag, MKB Fastighets AB, med ansvar för cirka 9 000 lägenheter i Seved, Möllevången, City, Segevång, Katrinelund, Rosengård, Persborg, Sorgenfri och Annelund. Några områden har klassats som ”särskilt utsatta” av polisen, och MKB har som mål att år 2030 ska inget av bolagets områden vara särskilt utsatt eller klassas som riskområde.

– De särskilt utsatta områdena har stora möjligheter men också utmaningar, säger Frida Lind.

Med sina erfarenheter på nära håll kan hon se tio år tillbaka i tiden och jämföra hur vardagen i Rosengård och Sofielund såg ut då med hur det är idag.

Långsiktig process

– Det har varit en systematisk långsiktig process att sätta in åtgärder såväl förebyggande som direkt vid olika händelser, säger hon. Man får aldrig normalisera det som har blivit en felaktig struktur. Polisens senaste trygghetsmätning visar, att allt fler i Sofielund känner ökad trygghet och där har bland annat övervakningskamerorna som till exempel finns här utanför vid Sevedsplan och vid några av gatorna i kvarteret varit till hjälp.

Som MKB:s fastighetschef både i Sofielund och Möllevången sitter Frida Lind med i både Fastighetsägare BID Sofielunds och FastighetsägareBID Möllevångens styrelser. Hon pekar gärna på det nyttiga och effektiva samarbetet mellan de olika aktörerna – polisen, staden, fastighets- och gatukontoret, näringsidkare, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

– BID-processen har ett enormt nätverk att använda sig av, säger Frida Lind, styrelseledamot i Fastighetsägare BID Sofielund och Fastighetsägare BID Möllevången.

Ett enormt nätverk

– Alla enskilda insatser blir större när vi samverkar än om vi skulle jobbat var för sig, försäkrar hon. Tänk vilket enormt nätverk som vi har till vår hjälp. För mig är det viktigt att vi arbetar i processer som får ta tid. Det har drivits många tidsbegränsade projekt genom åren men de uppfattas oftast som experiment bland de boende.

Under sin första tid på MKB satt Frida Lind i kundtjänsten, sedan fortsatte hon som controller med fokus på affärsmässighet, redovisning och ekonomiska analyser, därefter har hon arbetat som förvaltare för lite olika områden inom MKB, till exempel Rosengård, Mellanheden, Pildammsstaden, Västra hamnen och Fridhem. Innan hon började på MKB läste hon programmet Fastighetsföretagande på Malmö universitet.

Förenar praktik och teori

I jobbet som fastighetschef får hon både använda sina teoretiska kunskaper från utbildningen och arbeta praktiskt kring främst strategiska frågor men även en del operativa frågor. Hon gläds åt att kunna se helheten med det som är hennes uppdrag – kontakterna med kunderna, förvaltare, områdespersonal och samarbetspartners.

Allmännyttans uppdrag kring bland annat bosociala insatser i kombination med affärsnytta ligger henne varmt om hjärtat. MKB skickar årligen ut enkäter för att mäta service, trygghet, helt, rent och snyggt med mera.

– De som är närmast vet mest, säger Frida Lind. Alltså kunderna och personalen. För oss är boendeinflytande mycket viktigt för vi arbetar i kundens trygga borg – deras hem – och vi har en stor möjlighet att påverka kundernas upplevelse och vardag.

Text och bild: Marie Bosund Hedberg