12 jun, 2020 Sofielund

Fastighetsägare i Väsby bildar en BID-förening för ett tryggare Väsby

Fastighetsägare inom centrala Väsby, Sigma och stationsområdet där har bildat en ideell förening, Tryggare Väsby – Fastighetsägare i samverkan. Syftet är att frågan om ökad trygghet och trivsel ska få större genomslagskraft på bred front, och då behövs en plattform för samverkan mellan fastighetsägarna.

En interimsstyrelse tillsattes i januari och man har valt att driva det viktiga arbetet i en svensk variant av BID.

Läs mer om föreningen här.