06 okt, 2019 Sofielund

Välkommen till starten för ett projekt för ensamma kvinnor över 61 år

I höst genomför Winnet Malmö ett  projekt för att förebygga, minska och motverka ofrivillig ensamhet och isolering bland Malmökvinnor över 61 år.

Torsdag den 17 oktober håller Winnet därför ett uppstartsmöte för ett projekt för just denna grupp. Intresserade är välkomna till Nobelvägen 21 i Malmö klockan 13.

Läs mer här!