17 dec, 2018 Sofielund

Enkät: Vad tycker du som fastighetsägare i Sofielund om ”blågröna lösningar”?

Forskare från Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet undersöker nya vägar och tillvägagångssätt för att minska risken för översvämningar av fastigheter i Sofielund. Stadsdelen har ju lågt belägna kvarter och hög andel hårdgjord yta, och det gör risken stor att drabbas av översvämningar vid framtida skyfall. Dagens avloppssystem är inte utformat för att klara stora regnmängder. ”Blågröna lösningar” i form av dammar, skålformade gräsytor, gröna tak och regnbäddar skulle kunna ta hand om vattnet genom naturlig infiltrering eller fördröjning.

Enkät för fastighetsägare

Vi vill därför gärna att du som är fastighetsägare i Sofielund ska besvara en enkät. Den handlar om vad du känner till om översvämningsriskerna och hur du ställer dig till att skapa blågröna lösningar i dina egna fastigheter. Du svarar anonymt, och informationen kommer enbart att användas i det här projektet – dels för en rapport om möjligheterna för klimatcertifiering för fastigheter med utgångpunkt i Malmö och Vejle (Danmark), dels för en forskningsartikel kring förutsättningarna för en klimatcertifiering i Sverige.

Läs mer och besvara enkäten här!