23 jun, 2020 Sofielund

Enkät om Agenda 2030

Nu pågår planeringen för ett kunskapslyft kring Agenda 2030 i praktiken – och vi kommer att behöva hjälp genom att du fyller i en kort enkät!

För drygt tre år sedan i februari undertecknades en avsiktsförklaring mellan Fastighetsägare Sofielund, E.ON, Malmö stad och VA Syd kring konkreta insatser för att stärka Sofielundsområdet runt FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. Arbetet har sedan dess gått stadigt framåt, och nu planerar vi tillsammans med Malmö stad och föreningen Hållbar utveckling Skåne en praktisk utbildning för våra medlemmar om sätt att arbeta med hållbarhet och de globala hållbarhetsmålen på en lokal nivå.

För att skapa ett så relevant och användbart innehåll som möjligt skulle vi vilja ha er hjälp att svara på en kort enkät vilka teman som är mest intressanta i er vardag. Se länken här.

Utbildningssatsningen drar igång hösten 2020, och är en aktivitet på initiativ av Fastighetsägare Sofielund inom projektet Case Sofielund 2030, med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer om föreningens arbete med Agenda 2030.