29 jan, 2020 Sofielund

En bra text om dåliga idéer

Fastighetstidningens redaktionschef Erik Hörnkvist har skrivit en helgkrönika om journalistik, sprängningar och BID-samverkan – och om konsten att inte dra alltför långtgående slutsatser innan man vet vad man talar om. Det är en text som innehåller flera intressanta reflektioner. Läs den här.