10 okt, 2016 Sofielund

Spännande konst på elskåpen

Konst på elskåpen

Nu pågår ommålning av elskåp för fullt runt Sofielundsskolan. Det är konstnärskollektivet Meteor som med stöd från Fastighetsägare Sofielund smyckar elskåp som inte används till kulturaffischering.

Barn på Sofielundsskolan gräver i Sofielunds historia och skriver om sina familjers historia  och gör skisser för gestaltningen av elskåp i Sofielund. De arbetar tillsammans med konstnärer, sina klasslärare och sin bildlärare. Tillsammans ska de snart också besöka Stadsarkivet och genom pedagogerna som arbetar där få en djupare inblick i hur man bevarar medborgarnas livshistoria i arkiven. Barnens egna berättelser och teckningar kommer sedan att bevaras för framtiden i Stadsarkivets arkivrum.

Denna del av projektet drivs av  Tamara De Laval och gruppen Meteor.

Arbetet fortsätter

Arbetet med lokala konstnärer som smyckar elskåp fortsätter i området. På väg in är 17 nya skåp i norra Sofielund som målas via Byalaget Sofia. Vi återkommer med mer om konsten i Sofielund!

Konst på elskåp

Så här ser ett elskåp ut under arbete, ett exempel på Klaragatan med Lotte Forsfält som konstnär …

Konst på elskåp

… och här är ett till.