11 dec, 2022 Möllevången Sofielund

Efterlysning av butiksägare

BID Malmö och forskare vid Lunds universitet drar i gång en studie om handelns utsatthet. Vi vill veta mer om handelns villkor i olika stadsmiljöer och hur vi kan öka tryggheten för er handlare.

Studien ska undersöka erfarenheter, upplevelser och föreställningar om trygghet inom BID Malmös områden. Vi vill visa på betydelsen av en levande handelsverksamhet och vad handeln betyder för trygghet och livskvalitet hos de boende.

Arbetet med Fastighetsägare BID Sofielund och Fastighetsägare BID Möllevången (BID Malmö) studeras i forskningsprojektet Nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta stadsmiljöer.

Projektet finansieras av Handelsrådet och drivs vid Lunds universitet. Det undersöker erfarenheter, upplevelser och föreställningar om trygghet hos handelsaktörer som verkar i utsatta områden. I sådana miljöer är det ofta tufft att bedriva handelsverksamhet men butikerna betyder mycket för den upplevda tryggheten och livskvaliteten hos de som bor där.

Målet med forskningsprojektet är att bidra med ny kunskap om den fysiska handelns villkor i utsatta stadsmiljöer. Denna kunskap ska kunna användas för att underlätta samarbetet mellan handlare och andra aktörer såsom fastighetsbolag, planerare, arkitekter, politiker, socionomer, poliser och aktörer inom utbildningsväsendet. Projektet kopplar an till aktuella samhällsutmaningar med relevans för detaljhandeln:

  • Socialt hållbara städer och attraktivare handelsplatser
  • Krympande handelsbaserade stadskärnor till följd av externhandel och e-handel
  • Ökat kunskapsbehov inför ombyggnation och upprustning av centrumanläggningar och handelsmiljöer

Vill du vara med?

Vill du vara med som handlare? Skicka namn och kontaktuppgifter till:info@bidmalmo.se