24 jun, 2020 Sofielund

Designstudenter skapar visioner kring Sofielund


”Gro tillsammans” är ett av projekten som studenter vid kursen Design för hållbar utveckling på Malmö universitet har gjort i Sofielund.

Kursen Design för hållbar utveckling på Malmö universitet använder gärna Fastighetsägare Sofielund som bollplank i sina arbeten.

– Sofielund är särskilt spännande att titta på, eftersom man ser mycket solidaritet, hjälpsamhet och innovation i området. Dessutom är det intressant ur ett hållbarhetsperspektiv.

Det menar Staffan Schmidt, universitetslektor i design i teori och praktik och den som har introducerat Sofielund för sina studenter under åren. Studenterna har under ett par år haft Fastighetsägare Sofielund som bollplank i sina arbeten. Ett soppkök och en gemensam trädgård är bara två av alla de förslag som har haft fokus på Sofielund och som har uppkommit på hans kurs i design för hållbar utveckling.

Ett särskilt spännande område

– Många av mina studenter har aldrig satt sin fot i Sofielund eller Rosengård. Man frågar vad de tänker på när de hör Sofielund, deras svar är ofta att man inte ska gå dit för att det inte är ett bra område, säger han.

Men Staffan Schmidt tycker att Sofielund är särskilt spännande att titta på, eftersom han ser mycket solidaritet, hjälpsamhet och innovation i området. Dessutom är det intressant ur ett hållbarhetsperspektiv, eftersom Sofielund är ett äldre område som inte byggdes med någon särskild tanke på hållbarhet, men ändå på vissa sätt är mer hållbart än till exempel Västra hamnen.

– Om man tänker tillbaka till retoriken när Västra hamnen byggdes så handlade den om hållbarhet, men det enda man då kunde mäta var fastigheternas hållbarhet, säger han. Det man missade var de boendes livsstil – som många gånger inte alls är särskilt hållbar, om man bland annat ser till konsumtionsmönster.

Hållbarhet = lägre konsumtion

Staffan Schmidt menar att de som bor i till exempel Sofielund många gånger inte har ekonomin till att konsumera lika mycket, och att området därför blir mer hållbart.

– Malmö är en stad där det är nära mellan människor, men lika nära som det är mellan människor, lika dramatiska skillnader finns det mellan livsvillkoren. Skillnaderna i samhället är ohållbara, liksom våra konsumtionsmönster, säger han.

I Sofielund menar Schmidt att det finns mycket solidaritet, hjälpsamhet och innovation som man kan lära av för att kunna leva mer hållbart. Och egentligen finns det mycket att lära av alla Malmös delar.

– Min uppgift för studenterna är att om man ska nå en hållbarhet som gör att vi kan leva kvar på planeten måste vi gå ner i konsumtion. Men var ska vi börja? Vi kanske ska börja med människor från andra länder där sociala relationer är viktigare än ekonomiska relationer, säger han.

Utrymme för förändringar

Staffan Schmidt menar att fördelen med Malmö som stad, jämfört exempelvis med Stockholm, är att den inte är färdigbyggd och att det finns utrymme för att göra saker på ett annat sätt. Förhoppningen är att hans studenters idéer ska kunna inspirera beslutsfattare och aktörer.

– De kan fundera på om det är något de kan bygga vidare på, och annars kan visionerna hjälpa till att ta fram något som är mer konkret, säger Staffan Schmidt, universitetslektor vid Malmö universitet.

Läs mer

Några exempel på projekt som studenterna har genomfört i samverkan med Fastighetsägare  Sofielund och sin handledare universitetslektor Staffan Schmidt (pdf-format):

… och här finns ännu fler exempel hos Malmö universitet.

Text: Sandra Björklund Qvarfordt