09 dec, 2019 Sofielund

De leder ”Sveriges största brandövning”

Brandambassadörer hos Räddningstjänsten Syd

Vid ett kurstillfälle fick de blivande brandambassadörerna på Sofielund lära sig vad man gör när olja börjar brinna på spisen. Foto: Räddningstjänst Syd

Vad gör du om det börjar brinna hemma hos dig? Och vad gör dina barn? Det är två viktiga frågor som projektet ”Sveriges största brandövning” vill att du ska kunna svara på.

För att utbilda familjer i hur de ska agera om det börjar brinna har Länsförsäkringar tagit initiativ till ”Sveriges största brandövning”. Det är en satsning där alla barnfamiljer uppmuntras och får stöd i att genomföra en brandövning.

Och det kan behövas, för enligt Länsförsäkringar har åtta av tio vuxna aldrig funderat över, eller pratat med sina barn om, vad de ska göra om det börjar brinna i hemmet.

En brandövning kan vara skillnaden mellan liv och död

– Att göra en brandövning med familjen där man går igenom bästa sätten att ta sig ut, bestämmer en återsamlingsplats och skaffar släckutrustning kan innebära skillnaden mellan liv och död. Det tar inte lång tid och övningen kan med fördel göras som en rolig, men livsviktig, lek för alla familjemedlemmar.

Det säger Kenneth Johansson som är trygghetsutvecklare på Länsförsäkringar Skåne.

Unga brandambassadörer från Seveds förening

Under hösten har ungdomar från Seveds förening i Sofielund utbildat sig till brandambassadörer, och nu ska de informera boende i området om vad man gör för att skydda sig och vad man gör om olyckan är framme. Det är Räddningstjänst Syd som ansvarat för utbildningen tillsammans med Länsförsäkringar Skåne och Fastighetsägare BID Sofielund.

– Vi har fått en mycket bra respons, det är många unga som vill gå vår utbildning, säger Imran Khani som är instruktör och samordnare för interkulturell kommunikation på Räddningstjänst Syd. Det här var ett första steg, och nu vill vi vidareutveckla projektet genom att erbjuda alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ett samarbete. Det ligger ju mycket i deras intresse att bostäderna är trygga och brandsäkra.

Brinnande olja vanlig brandorsak

Färsk statistik visar att antalet bränder i hemmen har ökat. Varje år dör mer än hundra personer i sådana bränder. Var sjätte brand i hemmet beror på torrkokning, och ofta är det olja som börjar brinna på spisen.

Samtidigt har antalet bränder som beror på rökning minskat.

Kenneth Johansson på Länsförsäkringar Skåne poängterar att vart femte brandtillbud beror på barns lek med eld.

– Vi behöver prata med barnen så att de lär sig riskerna med eld och vad de ska göra om det börjar brinna, säger han. Små barns instinkt vid brand är ofta att gömma sig, ocg det kan bli ödesdigert i ett rökfyllt hus eller en lägenhet. Barnen veta att de ska ropa på hjälp och ta sig ut ur bostaden till en gemensam samlingsplats. Att bestämma var man ska ses om man behöver utrymma hemmet är också mycket viktigt.

Länsförsäkringar Skåne har skänkt brandvarnare, brandsläckare och brandfiltar till Seveds förening som föreningen säljer till rabatterade priser.

Text och foto: Marie Bosund Hedberg

Checklistan från Räddningstjänst Syd syns tydligt på brandbilens ena sida.

Milo Svärd fick sitta i brandbilen när Räddningstjänst Syd hade informationsträff på Sevedsplan. Farmor Yvonne Andersson fick nyttiga tips om brandsäkerhet.

Kenneth Johansson, trygghetsutvecklare på Länsförsäkringar Skåne, och Imran Khani, instruktör och  samordnare för  interkulturell kommunikation på Räddningstjänst Syd, samarbetar om ökad brandberedskap och säkerhet i Sofielund.