08 nov, 2017 Sofielund

Dags för en egen investeringsfond i Sofielund?

Kan Sofielund få en egen investeringsfond där boende, verksamheter, företag och andra aktörer bidar till utvecklingen av området? En mindre förstudie görs nu i samarbete med Malmö Innovationsarena. Modellen bygger bland annat på en idé från Röstånga utanför Svalöv, som har ett utvecklingsbolag.

Mer information kommer! Läs mer om Röstångamodellen så länge.