20 dec, 2016 Sofielund

Dags att utveckla BID med lagstiftning?

Är det dags att utveckla BID i Sverige med hjälp av lagstiftning? Den frågan tas upp i en ny rapport från Gamlestaden i Göteborg – det partnerskap och den BID-modell som varit förebild för Fastighetsägare Sofielund.

Vid millennieskiftet var Gamlestaden en av de mest brottsdrabbade stadsdelarna i Sverige: brinnande bilar, eftersatta områden, slumförvaltade fastigheter, höga brottsnivåer och otrygghet. I dag är den en av Göteborgs viktigaste utvecklingshubbar och attraherar nybyggnation och stora investeringar.

Läs mer om rapporten här!

Resan har påbörjats även i Sofielund. Den har sin grund i områdesprogrammet och drivs i dag genom Fastighetsägare Sofielund. Vi använder verktyget BID (Business Improvment District) och Malmömodellen, där verksamhetsledaren finansieras av staden och med fokus på Boende, Integration, Dialog.

I Gamlestaden går det att mäta hur den anmälda brottsligheten har minskat, den sociala stabiliteten ökat och hur fastighetsvärden nu börjar närma sig genomsnittet för staden. I Sofielunds pågår analyser och utvärderingar med forskare från Malmö högskola, där vi redan efter två år kan se, än så länge svaga, positiva förändringar kring minskad otrygghet och ett renare och snyggare område.

BID som ett koncept kan alltså vända en utveckling i ett område.

 

Frivillighet eller lagstiftning?

Framöver kommer modellen i Sofielund att vara ett av flera spår på olika konferenser där framtidens BID diskuteras. Ett spår bygger på frivillighet, men där vi behöver samla erfarenheter och kunskap. Det andra spåret bygger på en BID-modell som är lagstiftad och som skulle kunna innebära betydligt större kraft i utvecklingsarbetet.