15 aug, 2019 Sofielund

Läs om Sofielundsrapporten i Dagens Arena

Det är mycket debatt kring kamerors effekter i S. Sofielund. Kamerorna är dock inte den enda lösningen, utan här handlar det om samverkan där BID betyder en stor del – samarbete med fastighetsägare, byalag med flera.

Läs vad Dagens Arena skriver.