24 jun, 2020

Karl Kronkvist och Anna-Karin Ivert, foto Erik Rudvall