10 sep, 2020 Sofielund

Boende skapar Sofielunds nya mötesplats

Johan Nordström och Ylva-Li Blanck från Växtvärket Malmö

Johan Nordström och Ylva-Li Blanck från Växtvärket Malmö leder arbetet med att göra tomten i hörnet av Rolfsgatan och Palmgatan till en inspirerande mötesplats för alla.

I morgon, fredag, invigs Trädgården, en oas i hörnet av Rolfsgatan och Palmgatan, som fått växa fram under sommaren. Den bortglömda tomten i hjärtat av Sofielund har fått nytt liv och innehåll i ett projekt som rent praktiskt leds av den ideella föreningen Växtvärket Malmö.

– Det här ska bli en mötesplats för alla åldrar och med många olika aktiviteter, berättar Johan Nordström, trädgårdsingenjör och projektledare från Växtvärket Malmö.

Vi vandrar runt på området som börjar ta form med rabatter och grovsnickrade möbler. Tills för bara några månader sedan växte det mest ogräs här – nu har intresserade barn och vuxna hjälpt till att plantera blommor och fruktträd. Muren av betong byggde en grupp tjejer från det kommunala projektet ”Ung i sommar” upp under några veckor. I ett hörn står en inbjudande, blommig träfåtölj som elever från Glokala folkhögskolan runt hörnet har byggt åt dem som bor på äldreboendet Trevnaden tvärs över gatan. De stora graffitimålningarna som täcker en husvägg ska bevaras som en tydlig inramning till det som ska skapas här under det kommande året.

Växtvärket Malmö arbetar för att skapa hållbara städer tillsammans med barn med inriktning på odlingar och bygglekplatser. De har tidigare gjort avtryck i Sofielund med boendeodlingar i Seved och byggleken Guldängen i Uddeholmsparken.

Barnen planterar

– I Trädgården ska barnen som har varit med i förberedelserna kunna följa hur det som de har planterat växer upp, säger Johan Nordström. Trädgården ska bli en urban fruktlund, det mesta som vi odlar ska vara ätbart. Vi har redan planterat sandpäron, japansk aprikos, persika, nektarin och det kommer också ett sötmandelträd.

Han talar också om Trädgården som en mötesplats som alltid är öppen och som gör att kvarteren runt omkring lever upp även när skolor och andra arbetsplatser har stängt.

– Jag tänker mig workshops och marknader av olika slag och varför inte biovisningar, säger han.

Det är ett brett samarbete mellan miljöförvaltningen, fastighets- och gatukontoret, skolor, intresseföreningar, byalag, fastighetsbolaget Kungsleden och Fastighetsägare BID Sofielund som lett till att hörntomten har fått ett nytt liv. För drygt tjugo år sedan sprängdes fastigheten som låg här under ett krig mellan två mc-gäng. Sedan huset revs har tomten använts som parkeringsplats och hundrastplats, samtidigt som den blev ett välkänt tillhåll för kriminella.

Tidigare otrygg plats

– När Fastighetsägare BID Sofielund bildades för fem år sedan gjorde vi trygghetsmätningar i stadsdelen, och de visade att det här området var otryggt. Både vuxna boende och skolbarn var rädda för att passera, berättar Hjalmar Falck som är verksamhetschef för BID Sofielund. Vi tog upp problemet med vårt nätverk, och tillsammans med Kungsleden som finns med där och som äger tomten började vi diskutera ett sätt att använda den. Det var så projektet Trädgården kunde växa fram, med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) genom projektet Case Sofielund 2030.

Som ett första steg lät Kungsleden inhägna tomten för att säkra användningen och tidigare i år sanerades marken från glassplitter och andra föroreningar. Efter det har Växtvärket Malmö lagt ett toppskikt av jord och biokol som det går att odla i.

”Ingen förstör det som barn gjort”

– I dagsläget är det inte aktuellt för oss att bygga något här, säger Benny Bendzovski som är marknadsområdeschef på fastighetsbolaget Kungsleden. Vi jobbar med långsiktig förvaltning, utveckling och förädling av kommersiella fastigheter, framför allt kontor. Vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser där människor inspireras. Därför känns det väldigt bra att kunna upplåta marken till en aktivitet som vänder sig till barn, för var om inte där skapas inspiration? Och det är väl ingen som vill förstöra något som barn har skapat?

– Vi tycker att det är viktigt att vi alla hjälps åt att bygga en tryggare stad, och då vi är en långsiktig aktör så ser vi det som viktigt att vara engagerade i stadens olika rum.

Förgröna och försköna

– Vårt uppdrag handlar om att undersöka hur det är att arbeta med de globala hållbarhetsmålen på en lokal nivå, berättar Elin Hasselberg på Malmö stads miljöförvaltning. Vi utgår från en helhetssyn – det handlar inte bara om miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter utan vi ska hitta sätt för verksamheter, medborgare och fastighetsägare att tillsammans skapa en attraktiv plats för boende och besökare. Vi talar gärna om att förgröna och försköna, eftersom gröna växter bidrar till en behaglig stadsmiljö.

När det gäller utvecklingen av Trädgården är hon mycket nyfiken på att få se om gröna värden kan ge sociala värden.

– Det växer fram med tiden, säger hon. Det kan bli så bra. Men om man inte vågar testa så vet man ju inte. 

Text och foto: Marie Bosund Hedberg

 

Johan Nordström, projektledare från Växtvärket Malmö, plockar bort hinderbanan som en grupp försteklassare från Sofielundsskolan fått bygga upp och klättra på under en schemalagd timme.

 

Nyplanterade fruktträd

Nästan allt som planteras och odlas i Trädgården ska vara ätbart. Redan finns olika fruktträd på plats.