22 jan, 2023 Möllevången Sofielund

Stort intresse för BID-processen bland blivande poliser

Två poliser och BID Malmös verksamhetschef föreläser framför polisstudenter

Kommunpolis Tobias Bråhammar och Hjalmar Falck från BID Malmö ser ett stort intresse från blivande poliser kring själva BID-processen. Foto: Milan Obradovic

Häromdagen var det dags igen: sjätte terminen och föreläsning med BID Malmö och kommunpolis för blivande poliser vid Malmö universitet.

Det är partnerskapet och det preventiva arbetet som lockar och som förklarar att BID Malmö har varit ett stående inslag i polisutbildningen. Inför omkring 200 blivande poliser, både fysiskt och via Zoom, diskuterade polisen och fastighetsägarnas roll i det brottspreventiva arbetet.

En fråga som lyfts särskilt var den situation som rådde i Södra Sofielund/Seved åren kring 2016-2017. Boendemiljöerna var bristfälliga och det var svårt att ta sig in i området och arbeta. En av de blivande poliserna bidrog då i arbete tillsammans med hyresgästföreningen. Nu konstaterade hon:

– Det var i stort omöjligt att göra insatser där. Många var rädda för att prata med oss och det var till och med en hotfull stämning i området.

Södra Sofielund är dock på väg att lyftas från listan över särskilt utsatt område, kunde kommunpolis Tobias Bråhammar berätta.

– Vi ser ju stora möjligheter för detta med tanke på detta arbete som vi alla inom BID varit med i. Så förhoppningen är att polisens nationella operativa enhet, NOA, kan fatta det beslutet i år.

Kommunpolis Tobias Bråhammar och Hjalmar Falck, som är verksamhetschef för de båda föreningarna Fastighetsägare BID Sofielund och BID Möllevången, menar att det är själva formen kring samverkan som skapat ett så stort intresse.

– Det är ju ingen tvekan att vi inte hade varit här om inte intresset från fastighetsägare varit så stort för oss och för de insatser som Malmö stad bidrar med.