24 jun, 2020 Sofielund

BID Sofielund bäst i Europa

I december utsågs Fastighetsägare Sofielund till vinnare i European Crime Prevention Award (ECPA). Föreningen prisades för BID-processens breda brottsförebyggande insatser i Sofielund med fokus på det särskilt utsatta området Södra Sofielund/Seved – något som har lett till ökad trivsel och stabilitet i området. På andra och tredje plats kom Tyskland och Danmark.

Sagt om BID

Inrikesminister Mikael Damberg nämnde särskilt Sofielund i Malmö och Gårdsten i Göteborg som lyckade satsningar där samverkan mellan polis, företagare, fastighetsägare, kommunen och andra delar av civilsamhället har lyft utsatta områden och bidragit till ökad trygghet.

– Jag tror på civilsamhället som en viktig faktor, säger Sven Sturesson i Brf. Stenbocken. Nu har vi fått ett nätverk och ett forum att ta upp våra frågor i. Min förhoppning är att fler bostadsrättsföreningar går med så att vi kan lära av varandra

– Nu när ni har satt den här bilden har man också något annat att förhålla sig till, även om det finns problem, säger EU-parlamentarikern Heléne Fritzon. Man märker när man lyssnar till er att ni har forskningen med er, att det är väldigt konkret.

– Ensam är inte stark. Det betyder mycket att polisen börjar arbeta med många andra verksamheter i framtiden, var en kommentar från en blivande student vid polisutbildningen i Malmö 2020.

– Jag tar med mig nya kunskaper till riksdagen och ska se till att framgångarna med BID-arbetet märks i vårt kommande budgetförslag, säger Robert Hannah, riksdagsledamot (L).

– Jag bad om att få komma hit eftersom jag hade hört att det här fanns konkreta exempel på hur man kan bygga det goda samhället, säger Ebba Busch, partiledare (KD).

– Alla är vinnare i BID, säger kommunalråden Andreas Schönström (S) och Roko Kursar (L).

– Det går att vända utvecklingen, men det krävs mod, säger justitieminister Morgan Johansson.

– Det här är en intressant modell för långsiktiga lösningar. Jag tror på konceptet och det har ju visat sig att det fungerar, säger Michael Carlsson, vd för HSB Malmö.