14 sep, 2020 Möllevången Sofielund

BID-processen, en del av polisutbildningen

Även denna terminen var BID Malmö medverkande i föreläsningspass för blivande poliser och samma vecka även till regeringens utredningsgrupp för att motverka brottslighet, läs mer.

Över 90 poliser på andra terminen kunde den här gången på grund av pandemin lyssna på Fastighetsägare BID Möllevången och Sofielunds process via Zoom. Processen lockar till intresse på polisutbildningen och det är nu för tredje gången som blivande poliser får lyssna på ett framgångsrikt partnerskap.

– Den här gången tyvärr utan seminariekollegor och kommunpoliser Freddy Nilsson och Tobias Bråhammar, normalt är vi alla tre med. Men intressant föreläsning med budskapet att ensam är inte stark, säger verksamhetschef Hjalmar Falck. Det märks inte minst på diskussioner efter föreläsningen att vikten av brottsförebyggande samverkan står högt i taket. Flera nämner just fastighetsägarens som den viktigaste faktorn.

Uppmärksammat blev också den forskning som bedrivs från Kriminologen på Malmö universitet och det faktum att forskningen har sket från starten av BID-processen och är så långsiktig. Från BID Malmö kunde även avslöjas att det blir intensifierad trygghetsbesiktning av fastigheter i området med Länsförsäkringar och forskare samt att BID Malmö är mycket involverad i arbetet att hitta nya lagförslag i brottsförebyggande arbete.

Nyligen var BID Malmö uppkopplad till regeringens utredningsgrupp som har till uppgift att beskriva det brottsförebyggande arbetet som bedrivs i kommuner.

– BID-processen var mycket intressant för utredarna, berättar Hjalmar Falck, som tillsammans med kommunpolis Freddy Nilsson och Malmö stads säkerhetsdirektör Per-Erik Ebbeståhl diskuterade brottsförebyggande arbete i staden. Och från BID Malmö kunde vi förmedla ett antal synpunkter som vi och polisen profiterat.

Utredningens direktiv finns som pdf här, men i korthet är uppdraget att:

  • beskriva och analysera vilka verksamheter inom kommunerna som kan bidra till det brottsförebyggande arbetet
  • föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar
  • lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt kan fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

BID Malmö framförde följande:

Viktigast av allt idag är att ändra lagstiftningen för verksamheter och de som hyr lokaler när de

  1. byter ägare
  2. byter bolagsform
  3. byter verksamhet i lokalen.

När det gäller nummer 1 så är det ofta att de så fort det läggs krav, vite eller åläggande lämnas så byts ägarskapet. Det kan gå inom familj, mellan vänner och är ett stort problem i Malmö.

Ofta byts bolagsform också från handelsbolag till enskild firma mm.

Verksamhet som förändras är mycket vanlig i Malmö, plötsligt så är det inte längre bilverkstad utan plötsligt t ex lager. Och finns där inga bilar uppställda och man inte kan se att det ändå är verkstad måste nya inspektioner göras. Verkstäder står dessutom för stora utsläpp av kemikalier

Hur långt har man kommit med målvaktsbilar?

Ett stort problem på privat mark då kostnaden hamnar på fastighetsägaren. Bilen får stå kvar. Inte lönt att hitta regler för detta utan istället skynda på lagstiftning om hur många bilar man får äga. I Malmö har vi problem med firmor som hyr ut och även säljer målvaktsbilar.

Föreningar

Föreningar används som form där de registrera sig hos Skatteverket; sedan är det ingen som kollar dem, ansvarig person, mm. Det borde vara krav på att skicka in konstituerande protokoll varje år för att ha koll – de använder sig av föreningar för att kringgå lagstiftning och utnyttjar låga kontrollen. Där man döper om till slutet sällskap.

Fastighetsägare:

Idag finns inga regler för vem som kan äga fastighet. Det borde finnas en kravspec/reglering av vad som krävs för att äga fastighet med uthyrning boende. Det här drivs av BIDs fastighetsägare som ser en allt för stor oseriös fastighetsmarknad med riskkapitalister och rena kapitalförvaltare.

Tidigare har vi framfört:
Fordonstvättar:
Anmälningsplikt om de är större – men borde vara även för små och bedömas efter antal bilar.

Läs mer