23 jan, 2020

BID Möllan Andreas Micke uppstart 21 januari

Andreas Schönström, kommunalråd (S), och Michael Carlsson, vd för HSB Malmö