23 jan, 2020 Möllevången Sofielund

Framgångsrikt brottsförebyggande nu också på Möllevången

Möllevångstorget

Möllevångstorget är en av flera platser som ingår i nya BID Möllevången.

Efter framgångsrika resultat i Sofielund fortsätter trygghetsprocessen BID till grannområdet Möllevången. Ett 40-tal fastighetsägare, företagare, föreningar och boende deltog på tisdagen i ett uppstartsmöte tillsammans med polisen, politiker och tjänstemän från Malmö stad under tisdagskvällen. Ett stort engagemang och flera som anmält intresse för att delta i det nya BID-området.

– Möllevången är Malmös puls, nöjeslivets pärla, och det blir en utmaning att få bort oseriösa verksamheter, sade Michael Carlsson, vd HSB Malmö.

Ett stort område

Området som Fastighetsägare BID Möllevången ska arbeta med omfattar Möllevången, Rådmansvången, Triangeln och Södervärn. Här finns många publika platser, till exempel Möllevångstorget, Folkets Park, Triangelns köpcentrum, Citytunnelstationen Triangeln och Malmö universitetssjukhus. Det finns 3 335 verksamheter, bland annat i kvarteret Gillet som räknas som Malmös krogtätaste.

På plats fanns både fastighetsägare, näringsidkare och företagare. Både Jan Svärd, ordförande i BID Sofielund, och Hjalmar Falck, verksamhetschef, BID Sofielund, betonade vikten av att ta med sig erfarenheterna som gjorts under de fem år som processen pågått i Sofielund och Seved.

Samverkan är en nyckel

– Det nya området innebär att båda föreningarna kan samverka för att bidra till att bilden av Malmö blir en annan än den som ofta visas. Nyckeln till framgång är samverkan med staden, polisen och boende och inte minst fastighetsägarnas roll, säger Hjalmar Falck.

Just samverkan betonades av både Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden och vice ordf. i kommunstyrelsen Roko Kursar (L).

– Vi kommer att stödja er i detta och ser vikten av att nu få hjälp av många fastighetsägare, näringsidkare och verksamhetsutövare att bidra till att utveckla tryggheten i hela området. Och ser man på resultaten från Sofielund så har vi stora möjligheter, säger Roko Kursar.

–Kanske det inte tar lika lång tid innan vi är rejält igång, påpekade Anders Fransson, vd Lifra, och styrelseledamot i BID Sofielund. Vi är många som har samarbetat och vi ska applicera de erfarenheter vi gjort till ett område med lite andra förutsättningar. Om vi lyckas med det kommer vi att spara många månader och kanske år.

Hos några av de boende som var med och näringsidkare i Möllevången är frustrationen stor och under lång tid har inga förbättringar synts när det gäller tryggheten. Narkotikahandeln på Möllevångstorget och vid tågstationen Triangeln har kunnat ske helt öppet. Handlare och restaurangägare har fått uppleva hur deras lokaler blivit brottsplatser. Politikernas löften hade inte lett till några positiva förändringar.

– Den här processen kan bara fungera om man arbetar tillsammans, svarade Andreas Schönström. Vi behöver er hjälp, ni sitter på kunskaperna. Vi kan bidra med de verktyg som polisen och de olika myndigheterna har.

– Det handlar om människors trygghet, förklarade Freddy Nilsson, kommunpolis. Vi ska inte förändra Möllevången utan bevara allt det positiva och låta det andra försvinna.

Fastighetsägarnas ansvar

De 160 fastighetsägarna är grundbulten i BID Sofielund och det blir samma sak i den nybildade föreningen Möllevången. Det är fastighetsägarnas ansvar att se till att hyreskontrakten är lagliga, att nedskräpning och klotter försvinner och att belysningen är tillräcklig. De kan också se till att övervakningskameror installeras utanför deras fastigheter.

Malmö stad gör trygghetsmätningar varje år, den senaste kom under hösten 2019. Den visade att oron var störst bland boende och näringsidkare på Möllevången. En ny mätning väntas komma i april-maj 2020.

Arbetet i BID Möllevången går i gång i början av mars sedan den nya föreningen valt styrelseledamöter och adjungerade. Utformningen sker i samarbete med BID Sofielund och framöver kanske i en lokal hos någon av Möllevångens fastighetsägare.

Läs mer

Mer information kommer.

Andreas Schönström, kommunalråd (S), och Michael Carlsson, vd för HSB Malmö

Andreas Schönström, kommunalråd (S), och Michael Carlsson, vd för HSB Malmö, ser stora möjligheter för att använda metoden från Sofielund i det nya BID Möllevången. Foto: Marie Bosund

Att få bort klotter och nedskräpning är en nyckelfaktor för att skapa ett tryggare Möllevången. Här har fastighetsägarna en nyckelroll.