13 sep, 2015 Sofielund

BID har betydelse för trygga bostadsmiljöer

Tryggheten ökar med modeller som Fastighetsägare Sofielund. Det är en av slutsatserna som forskare från Malmö högskola presenterade vid medlemsmötet i augusti. Det är två̊ forskare vid Urbana studier på̊ Malmö̈ högskola som har följt modellen BID (Business Improvement District) under det första året. Inga resultat av vad just Sofielundsmodellen skapat presenterades, snarare vad den här modellen kan komma att betyda.

– BID-modellen har visat sig framgångsrik på̊ flera ställen. Brottsligheten har minskat och tryggheten återvunnits, konstaterar forskarna Helena Bohman och Ola Jingryd.

Det som presenterades var del ett av forskningen kring processen. Nu fortsätter del två̊, och där lär vi få se en del resultat av BID:s betydelse i Sofielundsområdet.

– Rent allmänt kan kan man konstatera att målet att få ner brottsligheten lyckas när stadsmiljöerna förbättras. Då förändras även ryktet till det positiva bland befolkningen.

Tid och kostnader

För fastighetsägare och näringsliv i området är medvetenheten om att utvecklingen tar tid stor. I fokus står också̊ ett seriöst fastighetsförvaltande, där det i första hand gäller att få ner kostnader i området, något som ska gynna både näringsliv och boende i området.

– Samtidigt kan snabbare insatser ha ett starkt symboliskt värde. Eftersom verksamheten är beroende av samverkan med kommunen i flera avseenden är det viktigt att kommunen möter upp med lyhördhet, betonar forskarna.

Läs mer i rapporten i sin helhet.