18 dec, 2016 Sofielund

BID – ett populärt ämne

Verktyget BID som en modell i stadsutveckling intresserar många. Senast bevisades detta under SCD-dagarna i Malmö där arbetet i Sofielund var ett av de populära spåren med busstur i området, seminarier och rundabordssamtal.

Fler presentationer

Under 2017 kommer arbetet att presenteras i flera olika konferenser, bland annat i Landskrona, under Finsams konferens i Malmö, heldagar med Fastighetsägare Stockholm och SABO. Vi kommer också att delta med Mistra Urban i Göteborg.

Läs mer om en del av slutsatserna här!