09 mar, 2017 Sofielund

”BID är bra för demokratin”

Fördelar med BID

”Vi bör intensifiera diskussionerna om BIDs och om vad enskilda företag har att vinna på att engagera sig i långsiktigt lokalt utvecklingsarbete.”

Det skriver Rudolf Antoni, vice vd och utvecklingschef på en av Fastighetsägarnas regionföreningar i senaste numret av Fastighetstidningen.

Fördelar med BID

Antoni menar att det finns stora fördelar med BID-samverkan, inte minst genom att både problembeskrivning och handlingsplan kommer från gräsrotsnivå, från de fastighetsägare och verksamheter som är direkt berörda av problem som otrygghet, vandalisering och socialt förfall.

”Det tror jag är bra för demokratin och det är bevisligen bra för den lokala utvecklingen”, skriver han.

Läs hela artikeln här!