04 okt, 2019 Sofielund

Återbruket Mobilia söker sektionsledare

Återbruket är ett projekt i hållbar produktion med syfte att främja cirkulära ekonomiska system och produktflöden samt öka medvetenheten i samhället kring hållbar konsumtion.

Snart öppnar Återbruket Mobilia i Malmö, och nu söker de ett antal sektionsledare till sin basardel inom områden som BID Sofielund stödjer: hållbarhet, recycling och återbruk.

Läs mer här!