31 mar, 2017 Sofielund

Årsmöte 2017

Vid årsmötet för Fastighetsägare Sofielund den 30 mars 2017 beslöt vi att sänka avgiften för bostadsrättsföreningar som vill bli medlemmar i föreningen.

Under mötet presenterade kriminologerna Anna-Karin Ivert och Karl Kronqvist även den senaste kartläggningen kring tryggheten i Sofielund.

– Vi ser positiva förändringar i arbetet med att minska otryggheten i området. Det går inte att utläsa för mycket ännu, eftersom vi har studerat detta så kort tid ännu, säger Anna-Karin Ivert. Men en hel del tyder på att arbetet med fastighetsägare, staden och flera andra aktörer ger effekt.

Även i polisens trygghetsmätning syns en hel del positiva effekter, inte minst om man ser på skräpiga och nedklottrade miljöer. Sofielundspatrullen har haft en stor betydelse för att minska den känsla av otrygghet som har med nedskräpning att göra.

Arbetet mot kriminalitet och drogförsäljning börjar också ge resultat. Båda minskar, och det finns inte längre någon återväxt av nya kriminella.

– Vi ser att det händer något med det stora samarbete som finns mellan fastighetsägare, föreningar och staden, konstaterade kommunalrådet Andreas Schönström. Nu gäller det att vi alla är uthålliga och fortsätter att arbeta för ett ännu attraktivare område.

Dokument till årsmötet 2017:

Årsmötesprotokoll: