28 aug, 2018 Sofielund

Fastighetsägare Sofielund nominerad som Årets Trygghetsskapare

Årets Trygghetsskapare 2018.

Fastighetsägare Sofielunds utvecklingsledare Hjalmar Falck är nominerad till priset som Årets Trygghetsskapare 2018.

Den 29–30 augusti arrangeras konferensen Trygg och Säker 2018. I samband med detta delas också priset för Årets Trygghetsskapare ut, kallat Omfamningen.

Omfamningen är ett årligt pris för att tillvarata och synliggöra människor och organisationer som bidrar till ett tryggare samhälle för såväl medborgare som näringsliv och som arbetar inom landets offentliga sektor.

Pristagaren ska genom aktivt trygghetsarbete eller liknande åtgärder ha skapat eller bidragit till en synbar skillnad med avseende på upplevd trygghet för medborgare och/eller yrkesverksamma i den region, det område alternativt den organisation för vilken trygghetsarbetet initierats.

Årets nominerade är

  • Kristina Pålsson, säkerhetsansvarig, Höganäs kommun.
  • Marita Bertilsson, Trygg i Norrtälje, Norrtälje kommun.
  • Catarina Hagwall, marknads- och kommunikationschef, Bostadsbolaget, Göteborg.
  • Hjalmar Falck, utvecklingssamordnare, Fastighetsägare Sofielund och Malmö stad.