22 dec, 2020 Möllevången Sofielund

Andreas Schönström, (S): – Trygghets­mätningen initierar förbättringar

Andreas Schönström hoppas att BID i Malmö skall inspirera nationellt, Foto Martin Sörby

Försiktigt positiva – men allt pekar på att insatser som görs av fastighetsägare, föreningar, polisen och kommun är framgångsrika. Både kommunalråd och polisen ser framgången med BID processen i Malmö och hoppas att man på nationell nivå ser detta.

– Jag är försiktigt positiv när jag ser resultatet av den senaste trygghetsmätningen, säger Andreas Schönström, (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service. Tryggheten har ökat i Malmö men det finns vissa områden och vissa brister som sticker ut och som kräver förstärkta insatser.

Tre av tio som svarat på polisens enkätundersökning känner sig otrygga utomhus under kvällstid och det är många boende i Möllevången som svarat så.
Under året har trygghetsprocessen BID som drivits i Sofielund i sex år fått ett kontor på Friisgatan inte långt från Möllevångstorget och de positiva erfarenheterna därifrån ska utvecklas i BID Möllevången.
Enkätsvaren från Sofielund visar att de boende tycker att trivseln och tryggheten ökar i området.
– Det visar att alla insatser som gjorts av fastighetsägare, föreningar, polisen och kommunen har varit framgångsrika, säger Andreas Schönström. Det är bra att BID Möllan har startat och vi kan arbeta för att området går igenom samma positiva utveckling som skett i Sofielund.

Malmös hjärta

– Men det handlar om helt andra utmaningar, fortsätter han. Möllan är Malmös hjärta med teatrar, restauranger och tågstation, ett område som besöks av alla malmöbor och många turister. I den negativa vågskålen ligger bland annat den öppna droghandeln och den ökade nedskräpningen, som också lyfts fram av dem som deltagit i enkätundersökningen.
Tillsammans med BID Möllan har Malmö stad gjort en storsatsning på Folkets Park som utflyktsmål för hela familjen. Vinterdröm är en sagoskildring med statyer och teckningar som lockat många besökare. Ett annat projekt handlar om Seriestråket längs Friisgatan som också ska få barn och unga att röra sig i de kvarteren. ”Om det händer positiva saker där så kan inte de kriminella hålla till där”, som Andreas Schönström uttrycker det.

Kommunen sköter renhållningen

Han påpekar att kommunen redan har fattat beslut som ska resultera i både repressiva och presumtiva åtgärder och som gäller hela Malmö.
– Vi har tagit tag i trafiksituationen som råder i vissa områden med flera hastighetshinder och det blir troligen digitala hastighetskameror runt skolorna. Numera sker också all renhållning i kommunens regi och det ska också öka trivseln och tryggheten.
Enigheten är nästan total bland de politiska partierna i Malmö om insatser för den ökade tryggheten i staden men på senaste fullmäktigemötet röstade Mp och V nej till beslutet om ordningsvakter vid Möllevångstorget och Triangelntorget.

Nationellt intresse för Malmömodellen

Under de senaste månaderna har det märkts ett ökat intresse på nationell nivå för det som BID-processen innebär. Erfarenheterna av den har bland annat lyfts in i regeringens höstbudget och flera kommuner i landet har studerat effekterna av det pågående samarbetet som sker mellan polisen, kommunen, fastighetsägarna och näringslivet.
– Jag hoppas att man väljer den version av BID som är Malmömodellen, säger Andreas Schönström. Det finns en balans i sättet att arbeta här och den måste finnas om det ska lyckas.

Text: Marie Bosund Hedberg

Boende inom BID Malmö är tryggare, visar trygghetsmätning

Nu har polisens trygghetsmätning presenterats och BID processen är en del av vardagen där malmöborna känner sig tryggare , menar polisen.  Nästa vecka återkommer BID Malmö med intervjuer med bland annat kommunpolisen kring trygghetsmätningen.

Här är ett axplock ur en del av dagens medier samt från polisen presskonferens:

Sydsvenskan tar även huvudledaren från helgen upp BID processen som ett exempel på hur tryggheten ökat i delområden i Malmö

Nu är det för övrigt också klubbat för ordningsvakter inom bland annat Möllevången. Även här återkommer BID Malmö med mer information kring hur vi ska samverka med ordningsvakter.

Läs artikel i Skånskan från dagens fullmäktige i Malmö.