09 nov, 2017 Sofielund

Analys pågår

I samverkan mellan Fastighetsägare Sofielund, Malmö stad och White Arkitektbyrå genomförs just nu en mappning av Sofielund. Analysen ska visa vad som finns i området: produktion, antal anställda, omsättning, fastighetsbestånd med mera. Arbetet ska leda vidare till bland annat en stråkanalys för hur gång- och cykeltrafik och transporter ser ut i området.

Nästa steg är att tillsammans med verksamheter och boende ta fram en utvecklingsplan för området. Mer information kommer här på hemsidan!