02 apr, 2020 Möllevången

Ny styrelse vald för Fastighetsägare BID Möllevången

Nu är det klart med ny styrelse för Fastighetsägare BID Möllevången. Läs om den – och  hälsningarna från politiken till nya styrelsen här:

Vid ett extra årsmöte den 27 mars deltagarna beslut om förslaget till styrelse för föreningen. Det innebär att Jan Svärd som går in som ordförande även i föreningen för Möllevången, Så här välkomnar han alla medlemmar:

Det är med glädje som vi hälsar välkommen till samarbete kring den fortsatta utvecklingen av Möllevången, Rådmansvången, Triangeln, SUS och Södervärn. Tyvärr kunde vi inte avhålla det informationsmöte som vi hade tänkt på grund av risken för Corona virus. Men vi ses snart under våren!

Men det är med stora förhoppningar att BID processen kommer att lyckas, inte minst med tanke på styrelsens branschbredd och den kompetens som finns inom de verksamheter som nu anmäler sitt intresse för att bli medlemmar.

Styrelsen för Fastighetsägare BID Möllevången

Så här ser den nya styrelsen för Fastighetsägare BID Möllevången ut:

 • Jan Svärd, ordförande
 • Anders Fransson, vice ordförande, Lifra
 • Michael Carlsson, HSB Malmö
 • Roger Rosvall, Heimstaden
 • Emma Cedermarker, MKB
 • Ivana Stankovic, Svenska Hus
 • Evert Rydell, Victoria Park
 • Jonas Santonsson, Stena Fastigheter
 • Benny Bendzovski, Kungsleden
 • Zeljko Pavlovic, Willhem
 • Lars Östrell, Brf Kaninen
 • Sven Sturesson, Brf Stenbocken
 • Jesper Karyd, Karyds Fastigheter
 • Andreas Lundberg, Atrium Ljungberg
 • Agneta Stuhré, Sandbergs Fastigheter

Valberedning för Fastighetsägare BID Möllevången

Till valberedning utsågs:

 • Susanne Rikardsson, Fastighetsägarna Syd
 • Outi Stålhane, Brf Idet
 • Fredrik Håkansson, Sofielunds Företagsgrupp

Hälsningar från politiken

Det extra årsmötet och informationsmötet fick tyvärr ställas in på grund av risker kring coronaviruset. Med på mötet skulle tre av stadens ledande politiker ha varit. I stället skickar de följande hälsningar:

Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden

En av de goda erfarenheterna med BID i Sofielund är den lokala uppbackningen. Arbetet har under sin tid engagerat såväl stadsdelens invånare som det lokala närings- och föreningslivet. Det, tillsammans med samarbetet mellan olika myndigheter, ger en enorm kollektiv styrka som räckt till att lyfta ett helt område ur sin hopplöshet.

Jag såg tidigt att samma potential finns på Möllevången. Jag har stort förtroende för att ni som styr verksamheten kan skapa samma starka lokala förankring på Möllan. Alla vill känna trivsel och stolthet över sitt område. Engagemanget finns där. Jag ser fram mot att följa utvecklingen och är övertygade om att ni lyckas.

Håkan Linné (L), 1:e vice ordförande i tekniska nämnden

För mig var det tråkigt att höra att det planerade mötet tyvärr inte kunde hållas som tänkt, men såklart har jag förståelse för beslutet.

Hela samhället befinner sig under stor press, och det är viktigt att vi alla följer uppmaningarna från myndigheter för att tillsammans bidra till minskad smittspridning. Med det sagt så ser jag fram emot att senare under året få ta del av det fantastiska arbete som BID framgent kommer att bidra med. Ni som engagerar er gör stor skillnad för såväl individer som för Malmö som stad att leva i.

Keep up the good work, tillsammans gör vi Malmö lite tryggare och lite bättre steg för steg!

Håkan Fäldt (M), andre vice ordförande i tekniska nämnden

Jag ser fram emot vad ni, tillsammans med stadens ordinarie verksamhet, kan uträtta för dem som bor och verkar i området. Jag önskar er lycka till med ert viktiga styrelseuppdrag och hoppas att vi kan träffas för framtidsdiskussioner när nuvarande krisläge ligger bakom oss.

Här finns protokollen

Vill du läsa dagordning, protokoll etc. så finns de samlade här