Bosocialt program

Under åren med BID-processen har det dykt upp önskemål om insatser för att öka kunskapen kring det egna boendet. Det kan handla om hur vi sopsorterar rätt, håller rent och snyggt i trapphus och på innergårdar, städdagar, cykelskolor och att kanske anordna olika möten för att stärka ansvaret för boendet.

Inom Fastighetsägare BID Sofielund och Möllevången skapar vi nu därför ett eget bosocialt program.  Här kan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar få stöd i att tillsammans med boende skapa större sammanhållning och ansvar för boende.

Iman Ahmad är nyanställd verksamhetsutvecklare med fokus på bosocialt arbete.

Inom BID-processen är Iman Ahmad nyanställd verksamhetsutvecklare med fokus på bland annat bosocialt arbete. Hon betonar att det är grunden till ett hållbart trivsamt boende.

– Det gäller inte minst nu under coronatider, när vi tillbringar mer och mer tid hemma, säger Iman. Bosocialt fokus ger trivsammare miljöer är en affärsmässig investering och vi kan ge medlemmar verktyg för att kunna skapa hållbara trivsamma relationer med boende.

Läs mer

Här hittar du BID Malmös nya bosociala program (pdf), där vi  som medlemsförmån erbjuder resurser och stöd i att öka dialogen mellan boende, verksamheter och fastighetsägare. Vill du veta mer, kontakta vår verksamhsetutvecklare Iman Ahmad, iman.ahmad@bidmalmo.se